skip to Main Content

Artiklar om resan

Vad

Ett integrationsprojekt i form av en klassresa för barn som växer upp i utsatta områden.

Vart

En sjätteklass från Bergsgårdsskolan, Göteborg, reser till Ockelbo i Gästrikland. 

När

Maj månad.

Ina Ingelsson Projektledare
Klasslärare 6B Berggårdsskolan

ina.ingelsson@grundskola.goteborg.se

072-2098340

Bakgrund

Jag jobbar som lärare i en av Göteborgs mest oroliga förorter. Där är jag klasslärare för 19 små hjältar som går i årskurs 6. Barnen som växer upp här har oftast utländsk bakgrund och statistiken på exempelvis bortgifte och könsstympning av barn är bland den högsta i hela Sverige. Det förekommer också grov kriminalitet, hedersrelaterat våld och hedersförtryck. Barnen växer upp i utanförskap och många av dem har inte besökt fler platser än deras hemland eller deras hemkommun. Eleverna är 12-13 år och har redan nu haft fler motgångar än vad många andra hinner med under en hel livstid. De kämpar varje dag om en värdefull framtid, om att förtjäna sin plats i det här samhället, och att hantera den rasism som de stöter på i sin vardag. Men här finns också väldigt mycket fint, flera kulturer som varje dag samspelar och respekterar varandra. Ett mångspråkigt och mångkulturellt samhälle med många vuxna och barn som engagerar sig för att fortsätta utveckla området. 

Det är ett privilegium att vara lärare till de här barnen. Aldrig tidigare har jag sett ett sådant engagemang, en sådan drivkraft och nyfikenhet hos barn med dessa förutsättningar och det är någonting som jag vill ge dem bekräftelse för. De här barnen har gjort en fantastisk resa det senaste året, både i sitt skolarbete men också i sin sociala kompetens. Jag vill att de ska få möjligheten att fortsätta utveckla dessa egenskaper och även testa dem i nya miljöer. Våren 2019 har jag varit lärare åt eleverna i nästan två år. Jag har under tidens gång märkt att de är intresserade av min barndom och hur mina ungdomsår var, förmodligen för att det skiljer sig så mycket från deras. Därför vill jag ge dem möjligheten att få en inblick i detta och vad är då bättre än att besöka min hemort. 

Vi är fantastiskt glada att min hemkommun och flera av de lokala företagen har varit villiga att samarbeta med oss för att göra denna resa möjlig. Så i vår kommer eleverna på besök i Ockelbo och jag får visa dem var jag vuxit upp. Något som jag också gärna vill visa dem är vilka jag har vuxit upp med, de behöver träffa människor som kan inspirera dem till en värdefull framtid. Känner du mig eller på något sätt skulle vilja bidra kan du fylla i uppgifterna längre ner på sidan. Det kan vara allt ifrån din närvaro under resan till dokumentation av projektet eller ett besök på 10 minuter, allt är välkommet. Det är främst din tid och ditt engagemang som kommer ha en stor betydelse för barnen.

Syftet med resan

#1 Elevinflytande och elevdemokrati.
#2 Att eleverna själva arbetar fram resan, från första ide till genomförande.
#3 Att ta ansvar för sin planering, sig själva och sina klasskamrater.
#4 Att föräldrar, anhöriga och närsamhället blir involverade och aktiva och på så sätt känner delaktighet och stolthet.
#5 Elevernas möjlighet att uppleva en typ av samhälle de aldrig tidigare mött.
#6 En arena för relationsskapande och träning av sin sociala förmåga.

SAMARBETSPARTNERS

Vill du eller ditt företag vara med och stödja denna resa?

Back To Top